>> ADRES

VERMANDERE NV
Nijverheidslaan 25

8560 Gullegem
België

T: +32 56 42 59 00
F: +32 56 42 57 40

info@vermandere.be

 BTW nummer : BE0405.378.836

RPR Gent afdeling Kortrijk

Erkenning klasse 3-T4 / D18

Reg. Nr 405.378.836/05.23.1.1

BE49 4645 1060 0171 - KREDBEBB

Privacy : Vermander NV gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens.  Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Vermandere NV en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie.  Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken.  Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene.  De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.